silly-luv:

@personal @quotes @sexiest

silly-luv:

@personal @quotes @sexiest

1 week ago · 776 notes · Source

(via forgottenfeeelings)

1 week ago · 1,312 notes · Source

“May mga bagay lang talaga na kahit naiintindihan mo ang dahilan, hindi mo pa rin maiiwasan ang masaktan.”
—  Papa Jack (via archiepots)

(via archiepots)

1 week ago · 109 notes · Source

Hanga ako sa mga taong pinipilit maging malakas kahit nasa kanila na ang lahat ng karapatan para sumuko..

1 week ago · 136 notes · Source

hplyrikz:

I can relate to this

hplyrikz:

I can relate to this

1 week ago · 3,801 notes · Source

iglovequotes:

Daily dose of love quotes here

iglovequotes:

Daily dose of love quotes here

(via dailydoseof10thoughts)

1 week ago · 802 notes · Source

“Sometimes when I look at you, I feel I’m gazing at a distant star. It’s dazzling, but the light is from tens of thousands of years ago. Maybe the star doesn’t even exist any more. Yet sometimes that light seems more real to me than anything.”
—  Haruki Murakami, South of the Border, West of the Sun (via hplyrikz)

(via hplyrikz)

1 week ago · 854 notes · Source

1 week ago · 1,545 notes · Source